Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. Voor het aanvragen van verlof zijn regels opgesteld. In alle gevallen moet u een verzoek indienen bij de directie. Er is een formulier voor de aanvraag van het verlof.

Verlof voor een vakantie

Een verzoek om vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijken.

Verlof voor familieomstandigheden etc.

Een verzoek voor verlof op grond van familieomstandigheden, godsdienstplichten en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor het begin van die vrije dagen worden ingediend. Voor verlof voor minder dan 10 dagen buiten de schoolvakanties, kunt u een formulier invullen. U kunt hier het formulier downloaden. Deze is ook op school te verkrijgen. Lever dit formulier vervolgens in bij de directie.

Onwettig verzuim

De directeur is verplicht om onwettig verzuim (daaronder valt ook veelvuldig te laat komen) te melden bij de leerplichtambtenaar.