Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

De schooldag begint elke dag om 08.30 uur en eindigt om 14.45 uur. Alleen op woensdag eindigt de schooldag om 12.00 uur.

De schooldeur gaat ’s morgens om 08.20 uur open. Op woensdag om 08.15 uur i.v.m. het meelopen van de ouders.

Leerlingen die in de klas komen starten met een begintaak. De bel gaat om 08.30 uur en dan gaan de klasdeuren dicht en beginnen de lessen. De schooldag eindigt om 14.45 uur  m.u.v. woensdag dan eindigt de schooldag om 12.00 uur.

De meeste leerlingen blijven tussen de middag op school. Zij eten in de klas met hun eigen juf of meester. Daarna gaan de leerlingen naar buiten. De organisatie TOS (thuis op straat) zorgt voor de tussenschoolse opvang. Zij bieden onze leerlingen spelletjes aan. Bij slecht weer verzorgen zij speelactiviteiten binnen. Deze opvang is gratis voor alle leerlingen.