Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Naar aanleiding van de toetsresultaten van CITO, methodegebonden toetsen, afname van SIDI en observaties van de leerkracht kunnen leerlingen op onze school in aanmerking komen voor een verdiepingsaanbod in de klas. Daarnaast kunnen zij een verbredingsaanbod aangeboden krijgen. Hiervoor hebben wij op schoolniveau een speciaal programma, dat heet Levelwerk. De leerlingen  krijgen hiervoor extra begeleiding van onze plusleerkracht.