Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij geven kinderen vertrouwen door waardering uit te spreken, ze te belonen en door positieve aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten. Dat doen onze leerkrachten door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn. De leerkrachten luisteren naar kinderen en tonen belangstelling. Wij houden ons aan duidelijke school- en klassenregels.

 

Onze 12 schoolafspraken

Respect
We luisteren naar elkaar.
We praten op een aardige manier over elkaar.
Naar juffen en meesters wordt geluisterd.

Relatie
Samen delen, samen spelen.
Zegt iemand stop, dan houd je ermee op.
Conflicten worden pratend opgelost.

Veiligheid
Pesten is stom, ga er anders mee om.
We blijven van elkaar af.
We gaan netjes met de spullen om.

Orde
Wij komen op tijd.
Wij zijn rustig in de school.
Wij zorgen met elkaar voor een nette school.

Elke week staat er 1 schoolregel centraal. Verder hebben wij een gedrags- en pestprotocol. Daarin staat hoe we pesten en ander ongewenst gedrag voorkomen en hoe we ermee omgaan als het toch voorkomt. U kunt deze protocollen inzien op school.