Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Als ouders betrokken zijn, heeft dat een positief effect op de leerprestaties van de kinderen. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gezamenlijk zoeken wij naar mogelijkheden die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooing van het kind. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Goede persoonlijke communicatie, waarbij wederkerigheid en wederzijds respect centraal staan, is daarbij essentieel.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders.

 

Informatie over uw kind door:

  • Kennismakingsgesprek in het begin van het schooljaar voor groep 1 t/m Vanaf groep 5 met ouder(s) verzorger(s) en leerling.
  • 10-minutengesprek: informatie over het functioneren van uw kind in groep 2 t/m 8 (twee maal per jaar).
  • Overige contacten indien nodig of gewenst: informatie op maat.

 

 Algemene informatie

  • ‘Kijk in de klas’: elke woensdag kunt u aan het begin van de ochtend van 08.15 uur tot 08.30 uur een kijkje in de klas van uw kind nemen.
  • Gesprek met directie: informatie op maat (indien nodig of gewenst).
  • Schoolgids: informatie over doelen, onderwijs en werkwijzen. De schoolgids is te vinden op onze website.
  • Schoolkalender: belangrijke data en informatie over groepsverdeling, (verschijnt elk jaar in de eerste schoolweek).
  • Nieuwsbrief : actuele informatie over schoolse zaken (verschijnt elke maand).
  • Overige brieven: brieven over specifieke zaken (verschijnen wanneer daarvoor aanleiding is).
  • Internetsite (www.cosdewereld.nl): algemene info, de schoolgids, digitale info’s (nieuwsbrief), etc.