Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Basisschool COS De Wereld is een christelijke ontmoetingsschool. Uitgangspunt voor ons denken en handelen is de Bijbel. Alle kinderen ongeacht hun ras, huidskleur, of geloof zijn welkom op onze school. Wij verwachten dat alle kinderen meedoen met het gehele onderwijsprogramma. Het christelijke karakter van onze scholen komt tot uitdrukking in de Bijbelse verhalen die we vertellen, de christelijke liederen die we zingen, het bidden en de viering van christelijke feesten. Zes keer per jaar hebben we een gezamenlijke viering.

De christelijke identiteit betekent voor ons:

  • dat wij respect en waardering hebben voor elkaar en elkaars mening.
  • dat wij problemen oplossen door met elkaar te praten.
  • dat wij vergevingsgezind zijn: iedereen verdient een tweede kans.
  • dat wij aandacht hebben voor elkaar.
  • dat wij geen scheldwoorden of lichamelijk geweld gebruiken.