Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Op COS De Wereld houden we rekening met onderlinge verschillen. De mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind zijn ons uitgangspunt. Kinderen krijgen dus niet automatisch hetzelfde lesaanbod. Kinderen die meer kunnen, krijgen verdiepende leerstof aangeboden. Kinderen die op één of meer leergebieden wat meer tijd of aandacht nodig hebben, krijgen op hun niveau een passend aanbod geboden.

Dit niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar. Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.