Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Wij zijn een Lekkerfit school. Dat wil zeggen dat wij een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben. Zij biedt leuke, creatieve en educatieve lessen om de leerling bewust te laten worden van een gezonde leefstijl, waarin gezonde voeding en beweging centraal staan. Dit houdt o.a. in dat de groepen 1 t/m 8 drie keer per week 45 minuten vakkundig bewegingsonderwijs krijgen (inclusief zwemonderwijs voor de groepen 3, 4, 5 en 6).

De gymdocent neemt een motorisch leerling-volg-systeem af bij de kinderen. Deze resultaten worden verwerkt in de Fitmeter. De gegevens hiervan worden gerapporteerd aan de ouders. Ook wordt ieder jaar de ‘Fittest’ afgenomen. Dit gebeurt door de gymleerkracht in samenwerking met de schooldiëtist die op motorische vaardigheden en lichaamsbouw, zoals lengte en gewicht, let.

In samenwerking met sport en recreatie Rotterdam worden en sport kennismakingslessen of clinics gegeven voor de groepen 3 t/m8 door sporters uit hun vakgebied. Ook worden er naschoolse sportlessen gegeven waarvoor de leerlingen zich op kunnen geven. Sportspecifiek en dieper ingaan op de sport zijn belangrijk tijdens deze lessen.

Drie keer per jaar krijgen de kinderen ook een werkboekje mee waarin de onderwerpen; gezonde keuzes, voeding en bewegen worden behandeld. In de werkboekjes wordt duidelijk gemaakt hoe je kunt om gaan met voeding en bewegen en hoe je een gezonde leefstijl kunt creëren. Ook wordt er in het maandelijkse bulletin aandacht geschonken aan deze onderwerpen.

De school is erg actief in het deelnemen aan sportevenementen en toernooien. In de deelgemeente worden regelmatig evenementen en toernooien georganiseerd. Een deel hiervan is op zichzelf staand, maar er zijn ook voorronden bij, die leiden naar grotere toernooien of zelfs naar de grote FINAL in de Rotterdamse AHOY. Hier strijden kinderen uit heel Rotterdam om de titel van  Rotterdams Kampioen in verschillende takken sport.