Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directie van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directie van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een gesprek kan worden opgelost. De naam van de contactpersoon is Marja Jongejan

U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school.

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd doordhr. K. Schouten. Hij is bereikbaar op nummer 010-4125101.

Als u vindt dat de klacht niet goed is oplost, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting. Mevrouw A. van Eersel nummer: 0341-438700

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie :

Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG.

 

In het kort:

Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie.
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in.
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting.
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting.
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

Een exemplaar van de klachtenregeling, met toelichting en huishoudelijk reglement, is voor u op school ter inzage beschikbaar.