Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

Als onderdeel van het leerproces wordt er op COS De Wereld huiswerk gegeven. We geven huiswerk om kinderen bepaalde leerstof te laten oefenen of om leerstof te toetsen.

Het meegeven van huiswerk begint op een speelse wijze in groep 3, en eindigt als een belangrijke bouwsteen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs in groep 8. In de groepen 4 en 5 geven we woorden voor het dictee mee om te leren. Ook de tafels moeten thuis worden geoefend. In groep 6 geven we, naast het maakwerk, één keer per week een repetitie op. Groep 7 krijgt maximaal twee repetities per week op en krijgt daarnaast ook maakwerk mee. Uiteindelijk wordt er in groep 8 bijna iedere dag huiswerk meegegeven.

Leerhuiswerk wordt minimaal een week van tevoren opgegeven, maakhuiswerk minimaal 3 dagen van tevoren. Voor de eerste 3 dagen na een vakantie wordt er geen repetitie opgegeven.

 

Plannen, leren, stimuleren, controleren

In de eerste periode van het schooljaar (tot de herfstvakantie) wordt er in de groep extra aandacht besteed aan het plannen en leren van het huiswerk. De eindverantwoordelijkheid voor het huiswerk ligt bij de school. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen stimuleren tot het maken en het leren van het huiswerk. Indien nodig kunt u de kinderen controleren en ondersteunen. Als het huiswerk regelmatig onvoldoende is, wordt u hiervan via een huiswerkbrief op de hoogte gebracht, zodat we, in overleg met de groepsleerkracht(en), maatregelen kunnen nemen om de resultaten te verbeteren. Indien nodig kunnen we het huiswerk voor individuele kinderen aanpassen.

 

Agenda en schooltas

De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 dienen aan het begin van het schooljaar een agenda, map met tabbladen en etui te hebben. Het huiswerk moeten ze in een stevige tas of rugzak kunnen vervoeren om beschadigingen te voorkomen. Beschadigingen van de schoolboeken worden in rekening gebracht.